Spartacist Canada

Zaprenumeruj Platformę Spartakusowców

Name

Address

Apt.

City

Prov.

Postal Code

Ph.

E-mail


nasze pismo ukazuje się 1-2 razy w roku,
prenumerata (4 numery)
6, -zł na adres redakcji:
Jan Jędrzejewski, skr. 148, 02-588 Warszawa 48