Documents in: Bahasa Indonesia Deutsch Español Français Italiano Japanese Polski Português Russian Chinese Tagalog
International Communist League
Home Spartacist, theoretical and documentary repository of the ICL, incorporating Women & Revolution Workers Vanguard, biweekly organ of the Spartacist League/U.S. Periodicals and directory of the sections of the ICL ICL Declaration of Principles Other literature of the ICL ICL events

·

Kahrolsun Kapanmalar!

İşçi Sınıfı Kendini Savunmak Zorunda

İşçi hareketinin ihanetçilerinden ayrılın—Dördüncü Enternasyonal’i yeniden kurun!

Ağustos 2021

·

Kahrolsun AB!

Sahte Parlamentosunda Yer Almaya Hayır!

Gönüllülük Temelinde Birleşmiş Avrupa Birleşik Sosyalist Devletleri için!

6. Ekim 2019

·

Kahrolsun ABD Emperyalizmi!

Suriye Bataklığı

14. April 2018

·

Kahrolsun Türk politikacılarına konulan konuşma yasakları!

Türkiye: Troçkistler “Referandumda Hayır de!” dedi

25. April 2017

·

İlkeler Ve Bazı Program Öğeleri Bildirisi

Enternasyonel Komünist Liga (dördüncü Enternasyonalist)

Şubat 1998

·

İslamcı Gericilikten, Türk Milliyetçiliğinden Kop—İşçi Devrimi İçin!

Birleşik Sosyalist Kürdistan Cumhuriyeti İçin!

Türkiye: Kitlesel Protestolar İslamcı Rejimi Sarsıyor

Temmuz 2013

·

Sosyalist Devrim Aracılığıyla Kadınların Kurtuluşu İçin!

Türkiye: Kadın ve Sürekli Devrim

Kahrolsun İslamcı Gericilik! Kahrolsun Türk Milliyetçiliği!

Birleşik Sosyalist Kürdistan Cumhuriyeti İçin!

24 Nisan 2011